Milionerzy Quiz

Yeronimo Apps

Trivia

com.app.Milioner

Pamiętasz kultowy teleturniej telewizyjny, gdzie gracze walczyli o milion złotych oraz nieugiętego prowadzącego przy wyborze odpowiedzi ?? Zagraj w grę opartą o ten hit Odpowiedz na 15 pytań z każdego poziomu aby zdobyć upragniony milion Gra oferuje: - tryb gry multiplayer - 15 poziomów z losowanymi pytaniami - czas stopera zależący od wybranego poziomu trudności - im mniej czasu, tym więcej punktów do zdobycia - 3 klasyczne koła ratunkowe - wybór swojej nazwy gracza - zapisanie najlepszego uzyskanego wyniku - opcja pokazania dobrej odpowiedzi bo wybraniu złej Chcesz sprawdzić swoją wiedzę i spryt? Zmierz się z innymi graczami w pojedynkach online Podejmij wyzwanie milionera i zdobądź upragnioną nagrodę 1 000 000 już dziś Specjalnie podziękowania dla: ByQ Develop .../div

Remember the cult television game show where players fought for a million zlotys and indomitable leading when choosing answers ?? Play the game based on the hit Answer the 15 questions in each level to earn the coveted million The game features: - Multiplayer game mode - 15 levels of losowanymi questions - Stopwatch time depended on the difficulty level - The less time the more points you gain - 3 classic lifebuoys - Select your player name - Save the best of the result - The option to show a good response because selecting the wrong Want to test your knowledge and wits? Compete against other players in duels online Take the challenge millionaire and win the coveted prize of 1 000 000 today Especially thanks to: ByQ Develop ...minesweeper
mobile legends
mobile legends
mobile legends
mobile legends
Mobile Legends
mobile legends
monster legends
monster legends
Monster legends
monster legends rpg
my talking tom
my talking tom
my talking tom

Alphabetical

Genres