OpenGL ES Examples

Learn OpenGL ES

Libraries & Demo

com.learnopengles.android

Това приложение е портфейл от примери, въз основа на уроци и ръководства над в Научете OpenGL ES да ви помогне да научите OpenGL ES и 3D графика програмиране на Android. Уроците са предимно в OpenGL ES 2, така че ще трябва подкрепа за това на вашето устройство. Уроците могат да се следват в http://www.learnopengles.com. Уроци: ------------ Урок 8: Интро към VBOs (Vertex буфер обекти) Урок 7: Интро към VBOs (Vertex буфер обекти) Урок 6: Текстура режими на филтриране Урок пет: Интро за смесване Урок четири: Основни текстуриране Три урок: Добавяне на-пиксел осветление Урок две: Интро за осветление Един урок: Първи стъпкиAlphabetical

Genres