Sun & Moon AR Locator

EALIM TECHNOLOGY LIMITED

Weather

com.sun.moon.augmented.position

Слънцето & Луната AR локатор е приложение, специално предназначени да намерите позициите на Слънцето & Луната на небето. Това е увеличен Reality(AR) ап. Можете да проследите позициите от вътрешен и външен. Този app също така осигурява точни показания азимут & надморска височина/височина на Слънцето/Луната. Това е най-ап препоръчва за проследяване на Луната през месец Рамадан или Ейд. Забележка: На базата на вашето местоположение и GPS там може да се отчетат + 5 /-5 % грешка. Как да използвате: 1. Отворете приложението и изберете Слънцето/Луната. 2.а) ако зелена марка показване височина е над 0 градуса, посочете устройството нагоре към небето. 2.b) ако зелена марка показване височина е под 0 градуса, посочете устройството надолу към пода. 3. преместите устройството от ляво на дясно, докато посока стрелки изчезват. 4. регулирате Ловджийско куче да съответства на Зелената марката, докато контейнер се появи. 5., след като контейнерът е появи и съвпадащи азимут и надморска височина, тя ще покаже "Намира!" съобщение на екрана. 6. Вие успешно са разположени Слънцето/Луната на небето.Subway Surfer

Alphabetical

Genres