Daily Expenses 2

Michel Carvajal

Finance

mic.app.gastosdiarios_clasico

Дневни разходи е приложение, предназначени за организиране на вашите приходи и разходи, вашите движения на пари се записват по дата, можете да прегледате доклади дневно, седмично, месечно или годишно. Организиране на вашите разходи ви позволи да има по-добър контрол върху парите си. Проследяване на вашите приходи и разходи, ги класифицирате по категории. Можете да модифицирате или изтриете записи, които сте създали. Заявлението ще покаже доклади, групирани по периоди, заедно с вашия баланс период. Също така можете да планирате повтарящи се записи, така че приложението добавени от вас, които са повтарящи се движения в фиксирани периоди. Ако имате нужда от него можете да парола защита на вашата информация. Приложението ви позволява да създадете резервно копие на вашата база данни за възстановяване на вашата информация, ако е необходимо. Налични преводи: Испански, английски, португалски, немски, френски, руски, китайски, италиански, български, индонезийски. Притурка 3 x 1 с обобщението на месец. Налични отчети: дневни, седмични, двуседмични, месечни и годишни. Създаване на графични отчети Хоризонтален екран за таблетки. Изберете формат за валута и формата на датата, използван във вашата страна.Alphabetical

Genres